Vi er ett alsidig takseringsfirma som utfører takstoppdrag innenfor de fleste fagområder.

Våre takstmenn utfører nøyaktige og nøytrale vurderinger med god faglig kvalitet.

Spesialtakst AS sitt primære markedsområde er i rogaland og agderfylkene, men vi utfører også oppdrag ellers i Norge når det er behov for vår spesialkompetanse. Oppdrag innen maritim sektor utføres også utenfor landets grenser. Våre oppdragsgivere er privatpersoner, næringsvirksomheter, offentlig sektor, borettslag,  banker, forsikringsselskaper, advokater, byggfirma og eiendomsutviklere.

Selvfølgelig er vi medlem i bransjeorganisasjonen, Norges Takseringsforbund (Norsk Takst), og vi forplikter oss med det å jobbe innenfor retningslinjene som er fastsatt.

Vi holder til i nye moderne lokaler i Vesthagen 4 på Bryne, og du er selvfølgelig velkommen til å komme innom på en "drøs"!

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.