(+47) 466 35 425 post@spesialtakst.no

Det nærmer seg høysesong for å ta opp fritidsbåten, men for tyvene varer båtsesongen hele året. Slik sikrer du trygg lagring av båten din gjennom vinteren.

Det er spesielt i ukene før og etter båtsesongen at de store verdiene blir stjålet

Båteiere har blitt mye flinkere til å sikre båtene om sommeren, og marinaer har gjerne døgnvakt for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang. Men det er viktig å se til båten vinterstid også. Det er spesielt i ukene før og etter båtsesongen at de store verdiene blir stjålet.

Tyven går ofte etter store utenbordsmotorer, og det stjeles gjerne flere motorer på samme tid i godt planlagte raid. Det stjeles også mange små utenbordsmotorer fra havner og hager. Det er viktig å sikre løse, verdifulle gjenstander som for eksempel GPS-utstyr, VHF-radio, ekkolodd og lignende.

Tall fra Finans Norge viser at antall saker for fritidsbåtforsikringer varierer fra år til år. I gode somre, som i 2014, meldes flere skader enn i dårlige. Til tross for en dårlig sommer i 2015, ble skadetallene likevel høye, noe som skyldes mange stormskader i januar og februar. I 2016 opplevde forsikringsselskapene en nedgang i skadesaker.

 Antall skadesaker meldt inn til forsikringsselskapene har ligget på i overkant av 10.000 de siste årene, og skadene har vært på rundt 450 millioner kroner årlig.

 Ny teknologi gjør det nå mulig å installere en liten skjult brikke i båten som til enhver tid vil kunne tilkjennegi hvor båten befinner seg. Denne type sporing gjør det langt vanskeligere for tyver og de fleste forsikringsselskaper gir rabatt på forsikringspremien om slikt utstyr er installert.

VINTERLAGRING.

Mange aktører tilbyr vinterlagring av båt, men her er det viktig å være klar over at båteier likevel må besørge nødvendige forsikringer på egen båt og motor mot brann, tyveri, hærverk eller andre uforutsette skader.

Vårt råd er å benytte båthavner som er godt sikret og har etablert vakthold, og du bør også selv foreta tilsyn med båten ved jevne mellomrom. Sørg i tillegg for å gjøre det vanskelig for tyvene. Utenbordsmotorer, motorer under 50 hk og utenbordsdrev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag. Det er også viktig å merke utstyr slik at det kan spores hvis det blir stjålet. 

Det et stort problem at det oppstår skader på båter under vinterlagring. Båter som ikke er godt nok sikret kan velte, og da river de ofte med seg nabobåtene i en dominoeffekt. Dette kan også være svært farlig hvis noen skulle være så uheldig å komme i klem under eller mellom båtene.

Nå for tiden som det regner masse, samtidig som høsten setter inn med løvfall, er risikoen stor for at selvlensende båter synker. Båteier har et ansvar for å se til båten og forhindre tilstopping av lensesystemer der blader, skitt og is legger seg. På høsten er det også viktig å se til båten ofte, for høyvann og dårlig vær sliter mye på fortøyningene.

Det er spesielt i ukene før og etter båtsesongen at de store verdiene blir stjålet

Tyvene har ofte gått etter store utenbordsmotorer, og det stjeles gjerne flere verdifulle motorer i godt planlagte raid. Det stjeles også mange små utenbordsmotorer fra havner og hager. Det er også viktig å sikre løse, verdifulle gjenstander som for eksempel GPS-utstyr, VHF-radio, ekkolodd og lignende.

Ny teknologi gjør det nå mulig å installere en liten skjult brikke i båten,en GPS-tracker, som til enhver tid vil kunne tilkjennegi hvor båten eller bilen befinner seg. Denne type sporing gjør det langt vanskeligere for tyvene. De fleate forsikrigsselskaper gir ekstra rabatt på forsikringspremien om slikt utstyr er installert.