(+47) 466 35 425 post@spesialtakst.no

NATURSKADE

Naturskade

Vi er sertifisert av Norsk Naturskadepool for taksering av naturskader.

Ting i Norge og Svalbard som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av  annen forsikring. 

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse objektene avhenger av den ordinære forsikringsdekningen, som er avtalt for objektet.  

Det er det enkelte forsikringsselskap som er forsikringsgiver, dvs utsteder forsikringsbevis, foretar oppgjør og har den direkte kontakten med kundene. Naturskadepoolen administrerer utligningen mellom selskapene.

Ordningen sikrer dekning mot naturskader for alle som har tegnet brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og poolen utligner alle skader mellom selskapene fordelt på medlemsandel i poolen.

Alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge er pliktige etter norsk lov å være medlem av poolen. Dette omfatter derfor også selskaper som driver grenseoverskridende virksomhet fra andre EØS-land, og selskaper med liten forretning i Norge.

Hvis man har hatt en naturskade bør man kontakte sitt vanlige forsikringsselskap for å få informasjon om erstatningsdekningen.

 

Skadeårsakene er definert i lov om naturskadeforsikring § 1

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vesthagen 4, 4344 BRYNE

(+47) 466 35 425

post@spesialtakst.no

Legg igjen en beskjed