(+47) 466 35 425 post@spesialtakst.no

BÅTTAKSERING

Skadetakst Båt

 • I en skadetakst vil det bli identifisert årsaken til selve skaden og hvilke bakenforliggende årsaker som lå til grunn for skaden. Videre er det viktig ved skader å identifisere om det finnes regressmuligheter mot tredje part som man eventuelt kan lastes for at skaden oppstod.
 • I taksten vil vi komme med en anbefalt reparasjonsmetode og en oversikt over estimerte skadekostnader.
 • Om kunden ønsker, kan vi følge opp reparasjonsarbeidene av båten og levere en sluttrapport etter at arbeidene er ferdigstilt.

Reklamasjonstakst Båt

 • Om du som kjøper er så uheldig å oppdage skjulte feil og mangler med båten du har kjøpt, er vi behjelpelige med å vurdere disse samt å kostnadsberegne nødvendige utbedringer.
 • Det vil også bli vurdert om båten i det hele tatt er sjødyktig etter det bruket den er bygget for etter at feil og mangler er identifisert.
 • Det vil i rapporten fremgå om det anbefales reparasjon eller om kjøpet bør heves.
 • Ofte kan reklamasjonssaker havne i rettsvesenet og da stiller vi gjerne som sakkyndige.

Tilstandsrapport Båt

 • Detaljert inspeksjon av en båt, utført av en kvalifisert og nøytral takstmann, hvor hensikten er å bestemme båtens nåværende tilstand, samt å fastslå om båten er sjødyktig ut fra det bruket den er bygget for.
 • Videre vurderes det hva slags  vedlikehold og reparasjoner som er påkrevd, eller sannsynligvis vil være nødvendig i nær fremtid.
 • Taksten blir utarbeidet uten å foreta noen demonteringer i båten. Vanskelig tilgjengelige områder blir inspisert via fiberoptiske hjelpemidler. Tre og glassfiberskrog blir målt med fuktmåler for å kunne identifisere råte og vann i skrog.
 • For inspeksjon av undervannsskog benyttes drone.
 • Om oppdragsgiver ønsker at båten skal heises på land for inspeksjon av fremdrift og undervannsskrog må dette spesifiseres i bestillingen.

Verdivurdering Båt

 • En verdivurdering tar utgangspunkt i markedet hvor en skimter til sammenlignbare båter for å sette en markedspris.
 • Videre kostnadsberegner man de identifiserte feil og mangler, samt en oppsatt prioritet for foreslåtte reparasjoner og utbedringer.
 • Vi utreder således både en markedsverdi og en teknisk verdi av båten.
 • Vi sjekker heftelser i NIS/NOR.

Annen rådgivning

 • Kanskje du planlegger å benytte båten til bolig, kanskje dra på jordomseiling, eller foreta en modernisering av båten du allerede har eller planlegger å kjøpe?
 • Vi kan hjelpe deg med å foreslå hva du må / bør gjøre, hvordan dette bør utføres, og hva dette forentes å koste.
 • Vi kan også tilby finansieringsrådgivning og registering i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister).
 • Om du vurderer å delfinansiere din nye båt med utleie / charter kan vi komme med gode råd og anbefalinger.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vesthagen 4, 4344 BRYNE

(+47) 466 35 425

post@spesialtakst.no

Legg igjen en beskjed