(+47) 466 35 425 post@spesialtakst.no

Mange aktører tilbyr vinterlagring av båt, men her er det viktig å være klar over at båteier likevel må besørge nødvendige forsikringer på egen båt og motor mot brann, tyveri, hærverk eller andre uforutsette skader.

Snart er det høst og da blir det mindre av dette, dessverre.Utenbordsmotorer, motorer under 50 hk og utenbordsdrev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag

Vårt råd er å benytte båthavner som er godt sikret og har etablert vakthold, og du bør også selv foreta tilsyn med båten ved jevne mellomrom. Sørg i tillegg for å gjøre det vanskelig for tyvene. Utenbordsmotorer, motorer under 50 hk og utenbordsdrev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag.

I tillegg er det et stort problem at det oppstår skader på båter under vinterlagring. Båter som ikke er godt nok sikret kan velte, og da river de ofte med seg nabobåtene i en dominoeffekt. Dette kan også være svært farlig hvis noen skulle være så uheldig å komme i klem under eller mellom båtene.

Mange kjøper selvlensende båter fordi de er enkle å vedlikeholde og ikke trenger å sees til så ofte. Vi ber båteiere om å være oppmerksomme på at også selvlensende båter kan gå til bunns.

Nå som det regner masse, samtidig som høsten setter inn med løvfall, er risikoen stor for at selvlensende båter synker. Båteier har et ansvar for å se til båten og forhindre tilstopping av lensesystemer der blader, skitt og is legger seg. På høsten er det også viktig å se til båten ofte, for høyvann og dårlig vær sliter mye på fortøyningene.