Spesialtakst AS drives av Per Jone Bakker. Han startet sitt yrkesliv som Elektriker, der han utover vanlig installasjonsarbeid i bygninger også jobbet med service og installasjoner av løftekraner, heiser, generatorstasjoner, flyttbare blandeverk, skip og oljeinstallasjoner.

Ut over fagbrev som elektriker er han også utdannet Bachelor i Økonomi med spesialisering innen økomomistyreing og investeringsanalyser. Har jobbet i nærmere 20 år i bank og finansverden, hovedsakelig mot næringslivskunder med alt fra driftsfinansiering til finansiering av store bygninger og maskiner.

Har også i flere år jobbet som eiendomsforvalter av næringsbygg og i den forbindelse byggeleder i forbindelse med større ombygninger.

Per Jone har vært aktiv seiler og båtmann i hele sitt voksne liv og er også styreformann i en av landets ledende båtimportører.

Sin takstmannfaglige utdannelse har han tatt gjennom Norges Eiendomsakademi og er sertifisert av Norges Takseringsforbund innenfor Teknologi og spesialområder, samt innbo og løsøre.

Kontaktinformasjon:

E-post: per@spesialtakst.no (klikk på bilde)

Telefon:  466 35 425