Takserings- verdivurderings- og rådgivningstjenester faktureres til aktuell timepris etter medgått tid, NS8402.

Prisene gjelder etter avtale basert på medgått tid pr. time. Prisene er inkludert merverdiavgift.

Priser pr. 20.11.2019

Timepris: Kr. 1.150,- 

Kjøring pr. km: Kr. 5,70- i tillegg kommer eventuelle utlegg for bompenger, ferge, etc.

Tilegg pr. time ved kjøring utover 30km: Kr. 750,-

Administrasjonsgebyr Kr. 125,- pr. oppdrag.

Faktura sendes sammen med oversendelse av rapport med betalingsforfall innen 10 dager.

Om du ønsker et pristilbud på ditt oppdrag - Ta kontakt 

OPPDRAG Pris inkl.MVA
Skadetaksering Etter medgått tid
Garantioppfølging eiendom Fra 3350,-
Vedlikeholdsplan Fra 5500,-
Verdivurdering Etter medgått tid
 Tilstandsrapport båt   
Motorbåt > 25 fot 3990,-
Motorbåt 25-33 fot 4990,-
Motorbåt 33-40 fot 5990,-
Motorbåt > 40 fot På forespørsel
Seilbåt> 30 fot 3990,-
Seilbåt 30-40 fot 4990,-
Seilbåt 40 – 50 fot 5990,-
Seilbåt > 50 fot På forespørsel
YRKESBÅT På forespørsel
Verdivurdering båt  
Pluss tilstandsrapport 1100,-
YRKESBÅT På forespørsel
Reklamasjonsrapport båt På forespørsel
Kontroll av eiendomsrett båt På forespørsel
Rådgivning båt På forespørsel