Innbo/løsøre

  • Vi utfører taksering av innbo og løsøre i forbindelse med forskjellige typer skader og skifte.
  • Verdivurdering av utstyr og møbler hos privatpersoner og i bedrifter
  • Løsøretakst skal si noe om hvor løsøregjenstanden befinner seg og om markedsverdien til gjenstanden
  • Taksering av spesielle gjenstander 
  • Taksering av verdifulle gjenstander