Vedlikeholdeplan

Vi kan utarbeide vedlikeholdsplaner for alle typer bygninger som eneboliger, sameier, borettslag, næringsbygg etc.

Forsikringsselskapene har en i sine sikkerhetsforskrifter en del regler en må ta hensyn til vedrørende vedlikeholdet av en bygning og som man har som eier / styre ansvar for å etterleve. Ofte er man usikker på hvordan en skal utføre et godt og tilstrekkelig vedlikehold både på selve bygningen, men også på alle de tekniske installasjonene man finner i et moderne bygg?

Bare ta det rolig, vi hjelper dere med å utarbeide en fullstendig plan over fremtidig vedlikehold. Vi beskriver hva som kan forventes av kostnader og når arbeidene må forventes å gjennomføres.

For eiere av næringsbygg vil en vedlikeholdsplan være nødvendig for å kunne beregne felleskostnader og budsjettere ut fra et fremtidig behov.

For et styre i et sameie eller borettslag hvor det normalt er endringer i personsammensetningen er det helt nødvendig å ha oversikten over fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold av bygningsmassen og en langsiktig plan for gjennomføring.